Témata diplomových, bakalářských, disertačních nebo i rigorózních prací v oblasti práva

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 12. 09. 2016

1. Lze podle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., provést dražbu nedobrovolnou? Zákon o veřejných dražbách v praxi.

2. Právní úprava zástavního práva k úvěru.

3. Právní úprava promlčení či prekluze pojistného na zdravotní pojištění.Studenti vysokých škol, ale i jiní si někdy mohou zvolit práci dle vlastního výběru.

Jestliže máte vypracovat rigorózní práci, disertační práci, diplomovou práci nebo bakalářskou práci můžete pro tyto práce využít uvedené náměty. Pokud vás to osloví dejte vědět a probereme detaily.

1. Lze podle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., provést dražbu nedobrovolnou? Zákon o veřejných dražbách v praxi.
Podle mého názoru tento zákon od počátku obsahuje principiální chybu, pro kterou nelze vlastně zákon použít. Tedy všechny dražby nedobrovolné byly uskutečněny kdoví podle čeho.

2. Právní úprava zástavního práva k úvěru.
Jde o to zda se zástavní právo (do roku 2014) posuzuje dle OZ nebo ObZ. NS rozhodl, že se řídí OZ. Ovšem odůvodnění svého rozhodnutí postavil na hrubém porušení základních právních pravidel.
Jsem si vědom, že každý asi nebude chtít kritizovat rozhodnutí NS, ale třeba to někoho zaujme.

3. Právní úprava promlčení či prekluze pojistného na zdravotní pojištění.
Řídí se zdravotní pojištění předpisy práva soukromého nebo práva veřejného? Veřejné právo zpravidla prekluduje nebo se promlčuje?