Pozastavení výplaty důchodu, obcházení zákona, neplatnost úkonu.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 06. 01. 2013

V souvislosti s novelou zákona o daních a reakci některých důchodců, hovoří pan ministr financí, Kalousek, o obcházení zákona a o neplatnosti takového úkonu.
Řekl bych, že tyto pojmy pocházejí z oblasti soukromoprávní a daně budou podle mých znalostí spíše veřejnoprávní. Zdá se, že mnozí neumí tyto věci odlišovat.
Nemám tuto problematiku nastudovánu k dokonalosti, protože to není přímo oblastí mého zájmu, ale již letmým vyhledáváním v zákoně o daních lze říci, že je těchto pojmů prost. Obdobně je na tom i správní řád, který jen v části páté, veřejnoprávní smlouvy, logicky, ustanovuje přiměřené použití občanského zákoníku, avšak výslovně s výjimkou ustanovení o neplatnosti. Navíc nelze pochybovat, že výběr daní se neprování smluvním vztahem mezi občanem a státem.
Naopak se domnívám, že je ustáleným pravidlem, že úředníci konají striktně v souladu se zněním zákona jehož šíři nelze výkladem rozšiřovat.
Proto mám zato, že důchodci mají velkou šanci na úspěch v soudním sporu po případném doměření daně či vyměření penále.