Ručitelský závazek, který byl vícekrát "převeden" a je dnes uplatňován žalobou, nemusí být vždy vymahatelný.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Ručení, Vydáno dne: 01. 11. 2012

Zaručili jste se před lety za úvěr bance a dnes vás žalují o zaplacení za dlužníka, který svůj závazek nesplatil? Ručitel občas velmi lituje toho, že ručitelské prohlášení podepsal. Někdy však věřitel nebo nový věřitel neudělal, co udělat měl a nynější věřitel nemá právo vymáhat po ručiteli zaplacení.

Takový typický příklad: Banka převedla pohledávku na Konsolidační agenturu, ale nedala vám vědět, že pohledávku postoupila. Konsolidační agentura se nijak neobtěžovala s tím, že by vám zaslala nějaký důkaz o tom, že nyní vlastní tuto pohledávku a pohledávku dále postoupila na nynějšího žalobce z titulu nákupu pohledávky. Jenomže takový žalobce nemá právo po ručiteli cokoliv požadovat.