Rozhodnutí Nejvyššího soudu a spravedlnost po česku I./III.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Soudy a soudci, Vydáno dne: 23. 05. 2012

Vyjádření ministerstva spravedlnosti ČR k mému dotazu.

To zas je dílo. Ptáte se, jaké bude znění zákona, který bude řešit promlčení zástavního práva až bude věřitel navrhovat dražbu a oni vám doporučují advokáta, aby vám poradil, podle kterého zákona se bude ta dražba konat.MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Odbor dohledu

Vážený pan

Sousedík František

Dukelská 1618

748 01 Hlučín

 

VÁŠ DOPIS čj.:
ZE DNE:

NAŠE čj.: 173/2012-OD-PP/3

 

VYŘIZUJE: JUDr. Kédl

TEL.: +420 221997403

FAX: +420 221997552

E-MAIL: stiznosti(zavináček)msp.justice.cz

V Praze dne 26.1.2012

 

Vážený pane,

z pověření ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila odpovídáme na Vaše e-mailové podání ze dne 12.1.2012, v jehož obsahu požadujete výklad právních norem ohledně zástavy nemovitosti v případě zajišťování úvěru od banky a žádáte o sdělení, jaké bude znění občanského nebo obchodního zákoníku (či jiného zákona, kterým se bude řídit zástavní právo) v době, kdy bude Váš věřitel uzavírat s dražebníkem smlouvu o provedení dražby Vámi zastavených nemovitostí.

K Vašemu dotazu uvádíme, že Ministerstvo spravedlnosti jakožto ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci plní pouze úkoly související přímo s jeho zákonnými kompetencemi výlučně v uvedených oblastech státní správy justice, přičemž není zmocněno k poskytování právní pomoci a jiných právních služeb v záležitostech jednotlivých občanů či jiných subjektů.

Váš dotaz je navíc i při své konkrétnosti natolik obecný, že na něj nelze v zásadě kvalifikovaně odpovědět, a to z toho důvodu, že případné znění zákona, podle něhož bude event. probíhat dražba, bude zřejmý pouze v době, kdy k Vámi nastíněné události dojde. Nadto se domníváme, že Vámi uvedený příklad, tj. že dojde k dražbě Vámi zastavené nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu Vám poskytujícího úvěr, který zřejmě nebudete schopen splácet, je vcelku irelevantní, neboť předjímá stav, k němuž vůbec nemusí dojít.

Nicméně pro případný výklad aktuálně platných a účinných právních norem Vám doporučujeme služby některého z právních profesionálů – advokátů, jejichž služby Ministerstvo spravedlnosti nenahrazuje a který Vám po podrobném seznámení se s celou Vaší záležitostí může doporučit nejvhodnější právní kroky. Pro Vaši potřebu připojujeme přílohou informaci, jak můžete advokáta (za zákonem stanovených podmínek i bezplatně) v určitých případech získat.

S pozdravem

JUDr. Jiří Kédl

z pověření vedoucí oddělení stížností

Příloha: dle textu