UIR-ADR bude brzy končit, nastupuje RUIAN. U staveb však nebude ID bez potíží.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 04. 2012

Jelikož se blíží konec služeb registru UIRADR, je vhodné se zabývat jeho náhradou. RÚIAN nám bude poskytovat více informací.Protože nám bude RÚIAN poskytovat více informací, sleduji jeho vývoj od počátku. Jeho zpřístupnění veřejnosti se očekává v polovině roku 2012. Na stránkách RÚIAN lze již nalézt datovou strukturu použitých tabulek, ER-diagram jakož i strukturu a popis výměnného formátu včetně vzorků dat.

Položil jsem v té souvislosti dotaz paní Hákové, která má na MPSV na starosti Informace o registru UIR-ADR, kdy že se asi očekává ukončení podpory UIR-ADR. Sdělila mi toto: "Služby registru UIR-ADR budou ukončeny pravděpodobně na konci roku 2012. Líp Vám odpovědět nedovedu, bohužel." Nelze tedy očekávat, že UIR-ADR přežije rok 2013.

Český úřad zeměměřičský a katastrální, který má RÚIAN "pod palcem" zřejmě s větší podporou veřejnosti příliš nepočítal. Po mém dotazu se však ukazuje, že i to je možné. Mám tedy sepsat, co nabízela podpora UIR-ADR a jaká je třeba další představa podpory RUIAN. Možná je i prezentace systému RÚIAN pro veřejnost.

Pakliže máte nějaký námět nad rámec toho, co poskytovala podpora UIR-ADR, tak se přidejte a napište mi.

 

Dne 16. 5. 2012 jsem osobě, která má RUIAN na starosti, položil dotaz:

Obecně: Budou shodné všechny ID u odpovídajících tabulek? Zejména mne zajímá shoda ID u objektů (budov) a adres.

V odpovědi mi bylo sděleno:

děkuji za další zajímavý dotaz, dokonce s ním obohatíme za čas naše FAQ, neb to jistě bude zajímat i další uživatele UIR-ADR, zejména v době, kdy se bude blížit vypnutí UIR-ADR (což naštěstí zatím nehrozí, zcela jistě se tak nestane v tomto roce 2012).

Premisa: platí, že kódy ISUI a RUIAN jsou totožné vždy.

Po konzultaci s tvůrcem UIR-ADR Vám k dotazu na kódy UIR-ADR versus kódy ISUI/RUIAN sděluji:

1) u adres je kód z UIR-ADR totožný s kódy ISUI i RUIAN ve všech případech (tedy pokud nenastala zcela výjimečně chyba, kontrolu jsme ještě neprováděli). Ale je stejný kód, který jsme v roce 2011 z UIR-ADR do ISUI/RUIAN namigrovali, tak jsou stejné kódy nových adres, které od nás nyní UIR-ADR v týdenních dávkách přejímá po jejich založení v ISUI. To je ta dobrá zpráva.

2) u staveb je kód UIR-ADR a ISUI/RUIAN stejný pouze v těch případech, kde stavební objekt měl a má pouze jedno číslo domovní. V jiných (docela častých) případech to neplatí, neb UIR-ADR se stavbami, které měly a mají více čísel domovních, pracuje jinak než RUIAN/ISUI a nelze tudíž shodu kódů zajistit. To je ta horší zpráva.