Rozhodnutí Nejvyššího soudu a spravedlnost po česku I./II.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Soudy a soudci, Vydáno dne: 12. 01. 2012

Dopis ministrovi spravedlnosti se žádostí o sdělení, jaké bude znění občanského anebo obchodního zákoníku (či jiného zákona, kterým se bude řídit zástavní právo) v době, kdy bude můj věřitel uzavírat s dražebníkem smlouvu o provedení dražby mnou zastavených nemovitostí.JUDr. Jiří Pospíšil

ministr spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

 

 

Občan ČR

František Sousedík

Dukelská 1618

748 01 Hlučín

 

 

 

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás proto, abyste věděl, co se v našem státě taky děje, taky proto, protože se domnívám, že podstatou mého dotazu je spravedlnost a rovněž proto, protože snad jen Vy můžete vědět odpověď na můj dotaz.

 

 

Zvažuji vzít si u nějaké banky účelový nebo neúčelový úvěr. Vlastním nějaké nemovitosti a ty bych mohl dát do zástavy.

Z potřebné opatrnosti bych si rád před podpisem smlouvy ujasnil, čím se bude řídit případná zástavní smlouva. Předpokládám, že ministerstvo spravedlnosti tento postup plně doporučuje.

Hledal jsem na Internetu a zdá se mi, že by to mělo být dle občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku nebo dle obou těchto zákonů.

Hledal jsem taky mezi rozhodnutími Nejvyššího soudu, protože si myslím, že jeho výklad je vlastně určující a našel jsem jedno zajímavé rozhodnutí, kde se uvádí něco ve smyslu, že to, kterým zákonem a jakou jeho účinností se bude ta zástavní smlouva řídit, určuje okamžik, kdy banka uzavře smlouvu s dražebníkem.

To by ovšem mohlo taky znamenat, že se to zástavní právo bude řídit ještě naprosto jiným zákonem než zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo taky kterýmkoliv z těchto dvou po patřičných novelách.

 

Za účelem objasnění tohoto výkladu jsem oslovil několik tuzemských bank s dotazem, kdy uzavře banka s dražebníkem smlouvu o provedení veřejné nedobrovolné dražby zastavených nemovitostí. V odpovědích od bank mi bylo v podstatě sděleno, že banka v době uzavírání zástavní smlouvy se zástavcem (při poskytování úvěru) neuzavírá zároveň smlouvu o provedení veřejné nedobrovolné dražby zastavených nemovitostí.

 

Proto Vás, s ohledem na rozhodnutí NS ČR, prosím, abyste mi sdělil, jaké bude znění občanského anebo obchodního zákoníku (či jiného zákona, kterým se bude řídit zástavní právo) v době, kdy bude můj věřitel uzavírat s dražebníkem smlouvu o provedení dražby mnou zastavených nemovitostí.

Pokud Váš úřad není oním správným úřadem, který mi tuto otázku zodpoví, sdělte mi, prosím, na který úřad se mám s touto otázkou v ČR obrátit.

 

V Hlučíně dne 12. ledna 2012.

 

S úctou

František Sousedík