Kvalitní zákon a spravedlnost po česku V. Zákon o veřejných dražbách, dražby nedobrovolné.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Dražby nemovitostí, Vydáno dne: 20. 12. 2011

2. dopis ministerstvu s žádostí o vyjádření.Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor veřejných dražeb

Ing. Zdeňka Niklasová

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

 

 

Občan ČR

František Sousedík

Dukelská 1618

748 01 Hlučín

 

 

Věc: Druhá žádost o vyjádření

 

 

Vážená paní,

děkuji Vám tedy za odpověď na můj první dotaz. Působí však na mne spíše příliš formalisticky než jak jsem očekával, že by mohla být prostými slovy. A na jiné to může působit, jako snaha vyhnout se přímé odpovědi. No, uvidíme.

 

Rád bych si tedy konkrétně ujasnil, co vlastně v tom lidském jazyku znamená vaše odpověď. Taky se omlouvám, že jsem neupřesnil hned, ale zaměřme se pro zjednodušení jen na část dražeb nedobrovolných.

 

Jestliže tedy podle ust. § 13 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, „Dražebník zajistí odhad ceny ...“, mám to chápat tak, a ministerstvo to taky tak vykládá, že dražebník, tedy přesně a konkrétně osoba, která má oprávnění vykonávat dražby a již podepsala smlouvu o provedení dražby, tedy že tato již smluvně zavázaná osoba má a může oslovit odhadce k zajištění odhadu?

Nebo jinak řečeno vyjdu-li z Vaší odpovědi „Veřejnou dražbu může dražebník provést na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené s navrhovatelem dražby ...“, do slov provádění dražby patří nejdříve podpis smlouvy, pak zajištění odhadu, vyhotovení stanovených listin, atd. atd?

 

 

Já Vás tedy opět prosím, abyste se mi k tomuto názoru vyjádřila.

 

 

V Hlučíně dne 20. prosince 2011.

 

S pozdravem

František Sousedík