Rozhodnutí Nejvyššího soudu a spravedlnost po česku I./I.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Dražby nemovitostí, Vydáno dne: 19. 12. 2011

Zločin talárů? Názor si může udělat každý, komu se chce nad tím přemýšlet.

Na paměť Pana Václava Havla.


Rozhodnutí Nejvyššího soudu a spravedlnost po česku I./I.

Rozhodnutí, o kterém bude tato série článků jsem našel mezi rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR na jeho webových stránkách. Jedná se o rozhodnutí spisové značky 21 Cdo 2048/2004 ze dne 18. ledna 2006.

Vyberu z tohoto rozhodnutí to, co je dle mého názoru na úvod důležité.

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců ...

Rozsudek krajského soudu se z r u š u j e a věc se vrací ...

Žalobci se domáhali, aby bylo určeno, že je nepřípustný prodej zástavy, ... Žalobci mají za to, že prodej zastavených nemovitostí ve veřejné dražbě je nepřípustný, neboť pohledávka a zástavní právo ji zajišťující jsou již promlčeny.

Okresní soud v Mladé Boleslavi ... žalobu zamítl ...

K odvolání žalobců Krajský soud v Praze ... změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobě vyhověl ...

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. ...

Žalobci navrhli, aby dovolací soud dovolání zamítl. ...

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. a že jde o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k tomu, že žalovaný uzavřel s dražebníkem (obchodní společností B., s.r.o.) smlouvu o provedení veřejné nedobrovolné dražby zastavených nemovitostí žalobců dne 11.6.2003 - podle právních předpisů v té době účinných, zejména podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákonů ... tedy podle občanského zákoníku ve znění účinném do 30.4.2004 (dále též jen obč. zák.), a podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákonů ... tedy podle obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2003 (dále též jen \"obch. zák.\").

... Zástavní právo není - s výjimkou zastavení obchodního podílu - upraveno v obchodním zákoníku a řeší je předpisy práva občanského, zejména občanský zákoník ...

 

To považuji z toho rozhodnutí za důležité. Můžete se přesvědčit jestli jsem něco nevytrhl z kontextu.

Jestli si myslíte, že takto nemůže soud, a to žádný soud, rozhodovat, vyjádřete svůj názor v komentáři.

 

 

 

Osobně považuji za důležité sdělit, že se cítím naprosto zdráv a jsem v dobré kondici, o čemž může svědčit i můj výstup na jeden z vrcholů Vysokých Tater v září roku 2011 což mohu doložit vrcholovou fotografií. :)