Kvalitní zákon a spravedlnost po česku III. Zákon o veřejných dražbách, dražby nedobrovolné.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Dražby nemovitostí, Vydáno dne: 15. 12. 2011

Žádný relevantní soud dodnes nečetl zákon o veřejných dražbách? Nebo se mu nezdál být v rozporu s ústavním pořádkem?Ústava České republiky

Článek 95


(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.
(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

 

 

Zákon o Ústavním soudu

HLAVA DRUHÁ

Zvláštní ustanovení o řízení před Ústavním soudem

Oddíl první

Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů

 

§ 64

Podání návrhu

(3) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy.