Kvalitní zákon a spravedlnost po česku II. Zákon o veřejných dražbách, dražby nedobrovolné.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Dražby nemovitostí, Vydáno dne: 13. 12. 2011

Dopis ministerstvu s žádostí o vyjádření.



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor veřejných dražeb

Ing. Zdeňka Niklasová

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

 

Občan ČR

František Sousedík

Dukelská 1618

748 01 Hlučín

 

 

Vážená paní,

obracím se na vás jakožto gestora a předkladatele zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách.

Dle mého názoru je tento zákon velmi problematický a zajímá mne Váš názor.

 

Navrhovatel s osobou, která je oprávněna vykonávat dražby musí sepsat smlouvu. Tím se dle mého názoru z osoby, která je oprávněna vykonávat dražby stane dražebník, který organizuje dražbu. Tu konkrétní dražbu. Podpisem této smlouvy získá, nyní již skutečně dražebník, oprávnění postupovat mj. vůči vlastníkovi (např. nemovitosti) dle zákona o veřejných dražbách. Do podpisu této smlouvy je osoba, která je oprávněna vykonávat dražby, osobou jako každou jinou. Či-li nemá vůči vlastníkovi žádných zákonných práv a vlastník nemá vůči ní žádných zákonných povinností.

 

Já Vás tedy prosím, abyste se mi k tomuto názoru vyjádřila.

 

V Hlučíně dne 13. prosince 2011.

 František Sousedík