Kvalitní zákon a spravedlnost po česku I. Zákon o veřejných dražbách, dražby nedobrovolné.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 07. 12. 2011

Podle tohoto zákona nešlo nikdy provést žádnou nedobrovolnou dražbu.Od roku 2000 máme, hm, říká se tomu zákon. Jde o zákon č. 26/2000 Sb.

Uveďme si základní pojmy, které jsou důležité pro tento článek.

O tom, kdo provádí dražbu nám zákon v § 2 říká:
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
e) dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a ...

O tom, kdo konkrétně provede dražbu nám zákon v § 39 říká:
(1) Dražbu lze provést pouze na základě písemné smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s dražebníkem.

O tom, kdo a kdy odhadne cenu nám zákon v § 13 říká:
(1) Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby ...

O tom, jak se určí nejnižší podání nám zákon v § 47 říká:
(15) Nejnižší podání činí nejméně polovinu odhadu ceny předmětu dražby;...


A nyní to nejlepší:
Jedna z povinných náležitostí smlouvy mezi navrhovatelem a dražebníkem dle § 39 je:
(2) ... nejnižší podání, ...


Myslíte, že dražebníkem je každá osoba která má oprávnění k provádění dražeb nebo je jím jen a pouze osoba, která uzavřela smlouvu s navrhovatelem?
Já myslím, že zákon to říká celkem jasně. Dražebník se stává dražebníkem uzavřením smlouvy.

Myslíte, že určit nejnižší podání by mohl být problém?
Já bych neřekl. Přece když vím na kolik byla odhadnuta cena předmětu dražby, tak i kdybych povinnou školní docházku ukončil třeba v páté třídě jakékoliv školy, pak bych asi polovinu vypočítal a když nejméně, tak můžeme kamkoliv nahoru.

Myslíte, že musím být divný, asi neumím číst, nejsem schopný porozumět textu nebo nejsem schopný logicky myslet? Vždyť přece dražeb bylo provedeno již tolik. Vždyť to přece dozoruje ministerstvo.
Určitě máte pravdu.
Já totiž nejsem schopný pochopit jak může někdo stanovit nejnižší podání z odhadní ceny a zapsat ji do smlouvy, když odhadní cenu zajistí dražebník, který k tomu získá oprávnění právě až podpisem smlouvy. Já si říkám, že podle tohoto zákona nešlo nikdy provést žádnou nedobrovolnou dražbu. Ale třeba mám nedostatečné vzdělání. Proč jsem jen to studium základní školy tolik flákal?

Možná to není úplně srozumitelné. Pokusím se to říci jinak.
Je to úplně jednoduché. Navrhovatel s dražebníkem uzavře smlouvu. Dražebník pověří znalce, aby vypracoval odhad ceny. Z této ceny navrhovatel s dražebníkem stanoví nejnižší podání. Aha, ale to má být napsáno již ve smlouvě.

Anebo ještě jinak:
Navrhovatel příjde k osobě, která má oprávnění provádět dražby, aby s ní uzavřel smlouvu o provedení dražby. Procházejí smlouvu až se dostanou k bodu "nejnižší podání". "Co tam napsat, když nemáme odhad ceny, protože ten mohu nechat zajistit až po podpisu smlouvy?", říká osoba, která je oprávněna provádět dražby.

Jestli tedy vidíte v čem dělám chybu, dejte mi, prosím, vědět.


A podívejme se, zrovna 9. 12. 2011 pořádá Justiční akademie mezinárodní konferenci na téma:
ODPOVĚDNOST STÁTU ZA LEGISLATIVNÍ ÚJMU
No, účastní se jí zajímaví lidé.
Mimo jiné:
JUDr. Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR
Prof. Dr. Pavel HOLLÄNDER, DrSc., místopředseda Ústavního soudu ČR
JUDr. Iva BROŽOVÁ, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Petr VOJTEK, soudce Nejvyššího soudu ČR

Tak se snad zase posuneme o krůček k lepšímu.


K 9. 12. 2011 byly provedeny dražby za:

Nedobrovolné dražby
Celková cena předmětu (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 5.079.673.197 Kč
Celkový objem dle vydražených cen (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 3.612.874.735 Kč

Dobrovolné dražby
Celková cena předmětu (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 34.719.158.912 Kč
Celkový objem dle vydražených cen (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 29.433.355.445 Kč
Zdroj: www.centralniadresa.cz