Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 11. 2009

PODNIKATELSKÉ PORADENSTVÍ
Poradenství je poskytováno zejména v oblastech:


Pohledávky a závazky

Starší závazky a pohledávky

Starší závazky a pohledávky ze zdravotního pojištění

Exekuce

Dražby nemovitostí soudní, exekutorské, veřejné nedobrovolné

Výkon rozhodnutí

Úvěry

Nebankovní úvěry

Ručení

Zástavní právo

Směnky

Zánik práva

Promlčení

Insolvenční řízení (konkurs a vyrovnání)


Nadpis "Podnikatelské poradenství" a následný výčet právních pojmů může navozovat dojem, že se vlastně jedná o právní poradenství. Pokusím se na několika příkladech naznačit, že sice jde o využití znalostí práva, ale podstata činnosti je naprosto rozdílná.

Příklad 1.:
Klient má v příštích dnech absolvovat soudní jednání. Právní zastoupení prozatím nezvažuje. Je nervózní. Bude muset vyložit soudu, že má jiný názor na právní posouzení věci, že problém má být posuzován dle jiného paragrafu, shodně s názorem Nejvyššího soudu.
Klient s poradcem vstupuje do soudní síně jako veřejnost na jednání, které náhodně vyberou z případných obchodních sporů.
Poradce zůstane stát a oznamuje soudci: "Pane soudce budu pořizovat audiozáznam.", zapne diktafon a posadí se.
Soudce: "Nebudete pořizovat audiozáznam!".
Poradce se postaví: "Nezlobte se pane soudce, ale já jsem se neptal, já jsem oznamoval.", a sedne si.
Soudce: "Já jsem řekl, že nebudete pořizovat audiozáznam, já jsem to nepovolil!".
Poradce se postaví: "Nezlobte se pane soudce, ale dle mých znalostí a ve shodě s poučením před vstupem do soudní síně, mohu pořizovat audiozáznam s tím, že soudci oznámím tuto skutečnost.", a posadí se.
Soudce znejistí, zamyslí se a pak: "Soud přerušuje na deset minut řízení, za účelem nastudování dané problematiky. Prosím, počkejte venku.".
Po deseti minutách jsou všichni voláni do soudní síně.
Soudce, do zápisu: "V soudní síni jsou jednání přítomny dvě osoby, jedna z nich požádala soud, pardon, oznámila soudu, že bude pořizovat audiozáznam. Soud toto zamítl. Soud se tedy touto cestou přítomnému omlouvá a bere na vědomí, že bude pořizovat audiozáznam. Došlo k tomu z důvodu ...".
Kdyby poradce klientovi dva týdny opakoval, že se nemá bát, že je to člověk, nikdy nedosáhne stejného efektu jakého bylo dosaženo názorným příkladem přímo v soudní síni.
Jindy po skončení jednání řekne poradce klientovi: "Tak, tady máte diktafon, vybereme další jednání a ukážete mi, jak budete soudci oznamovat pořizování audiozáznamu Vy.


Příklad 2.:
Klient se ptá poradce: "Ručím svým domem za úvěr někdy z roku 93 a teď se ozvala nějaká firma, že hodlá uplatnit zástavní právo. Navštívil jsem několik advokátů a taky notářů a ptal jsem se, kdy se promlčuje zástavní právo a dozvěděl jsem se dokonce i to, že se zástavní právo nepromlčuje. Jak to tedy nejdříve je? Promlčuje se nebo ne?".
Poradce: "Ponecháme zatím stranou, kterým zákonem se to bude řídit a zkusme začít naprostými základy. Doporučuji nákup ÚZ, občanský zákoník, není to tak drahé. Najděte si § 100, tam by mohla být základní ustanovení. Co říká odstavec druhý?".
Klient: "Promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického.".
Poradce: "Co vám to řeklo?".
Klient: "Hm, no vypadá to zcela jasně.".
Poradce: "A co dále říká věta třetí?".
Klient: "Zástavní práva se nepromlčují dříve, než zajištěná pohledávka. Hm.".
Poradce: "Doporučuji dát tyto věty přečíst někomu mladému nezatíženému, třeba vašemu 15letému synovi a zeptat se ho, co si myslí, že řešíte právě takovou otázku, zda se promlčuje či nikoliv.".
Klient, druhý den: "Syn říkal, proč mu dávám takové hloupé otázky, když je z toho na první pohled každému jasné, že se promlčuje.".
Poradce: "A co si myslíte vy?".
Klient: "Já si myslím to samé. Existuje nějaká kniha, kde se říká, že se zástavní právo promlčuje?".
Poradce: "Ano existuje, ale existuje i s opačným tvrzením. Pošlu vám jejich názvy a možná i čísla stran a zajděte si to do knihovny přečíst. Tím se současně naučíte vyhledávat si k podobným otázkám literaturu, případně používat software.".
Klient: "To bude velmi těžké tam něco najít.".
Poradce: "Já vám to přesně vysvětlím. ...".
Klient, po návratu z knihovny: "Hm, tak nevím.".
Poradce: "Třeba je to v zákoně uvedeno na jiném místě.".
Klient: "Jo, to je možné. Zajdu zítra znovu do knihovny a vyhledám pomocí software v tom zákoně všechny výskyty zástavního práva a promlčení.".
Poradce: "Podívejte se v občanském zákoníku, kde je upraveno zástavní právo.".
Klient: "Ve věcných právech.".
Poradce: "Takže až budete hledat, doporučuji hledat i výskyty věcná práva a promlčení.".
Klient, po návratu z knihovny: "Nikde jsem nic nenašel. Takže jak to bude?".
Poradce: "Tak kdo to rozhodne?".
Klient: "Hm, jo, a jak to posuzují soudci? Setkal jste se s tím, že by nějaký soudce rozhodl, že se zástavní právo nepromlčuje?".
Poradce: "Hm, učíte se rychle. To je ta správná otázka. Máme k dispozici všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu a taky Ústavního soudu, od určité doby. Najdete to tak ...".
Klient: "Už jsem se v těch rozhodnutích naučil hledat. Žádný soudce nikdy neřekl, že se zástavní právo nepromlčuje.".
Poradce: "Hm, já mám naprosto stejnou zkušenost. A tedy váš názor?".
Klient: "Jsem přesvědčen, že se promlčuje.".