Úvěr se promlčí za 3 roky, ale zástavní právo k němu za 10 let. Ano, čtete dobře. Takový je návrh.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 17. 03. 2009

Poté, co jsem odeslal několik e-mailů "špičce" poslanecké sněmovny jsem se obrátil na ministerstvo spravedlnosti s dotazem zda návrh chápu dobře. Nikdo přece není neomylný.

A dostal jsem tuto jednoznačnou odpověď:
Ve vašem případě tedy zjednodušeně:
1. do katastru bude zapsáno zástavní právo k nemovitosti, které zajišťuje úvěr (např. 1.1.2010)
2. úvěr má být splacen do 31.6.2010
3. úvěr nebude splacen v termínu
4. 1.7.2010 můžete poprvé vymáhat svou pohledávku (dluh na úvěru) prodejem zástavy
5. od 1.7.2010 tedy začne běžet 10 letá promlčecí lhůta k zástavnímu právu
6. zástavní právo se promlčí 31.6.2020

Tak se tedy ptám: "V čí prospěch?" Proč?
Důvodová zpráva mlčí. Nikdy jsem nezaznamenal, že by odbornou veřejností bylo něco podobného navrhováno a řádně zdůvodněno. Musím však podotknout, že nejsem ona "odborná veřejnost" a mohl jsem to klidně přehlédnout.