Chcete, aby se v budoucnosti zástavní právo promlčovalo po 10 letech?

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 12. 03. 2009

Ne? Opravdu nechcete, aby pro vzatý úvěr mělo zástavní právo na Vašem domě promlčecí lhůtu 10 let? Tak pro to něco udělejte. Oslovte svého poslance a senátora. Já oslovuji poslance následujícím dopisem.Vážená paní, vážený pane,

je mou občanskou povinností upozornit Vás i veřejnost na to, že se opět připravuje zákon, který má neúměrně a bezdůvodně poškozovat část obyvatel České republiky a bezdůvodně zvýhodňovat poskytovatele půjček či úvěrů. Tedy zvýhodňovat tu stranu, která je beztak chápána jako ta silnější.

Obdobným způsobem zákonodárci v minulosti ublížili skupině obyvatel, když uzákonili zákon č. 26/2000 Sb., kdy ust. § 36 odst. 2 zrušil Ústavní soud až v roce 2005.

Domnívám se, že banky nepotřebují ochranu, nepotřebují stoprocentní jistotu, že obchod v podobě poskytnuté půjčky bude vždy pro ně úspěšný. Ani klient banky nemá žádnou jistotu, že banka nevyhlásí bankrot a nestáhne ho s sebou.

Banky se důvodně mají obávat o své peníze, pak nebudou poskytovat peníze lidem, o kterých lze předem předpovědět, že nedostojí svému závazku řádně a včas.

Do připravovaného občanského zákoníku se totiž nenápadně vloudilo to, že zástavní právo se má promlčovat až po deseti letech.

Samotné zástavní právo nemá žádnou speciální úpravu délky promlčecí lhůty, ale ust. § 561 říká: „Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.“. A to se tedy bude zřejmě týkat i zástavního práva neboť to se zapisuje do katastru nemovitostí, tedy do veřejného seznamu.

Ze samotného zákona nevyplývá záměr takto upravit délku promlčecí lhůty u zástavního práva a rovněž důvodová zpráva mlčí.

Navrhuji tedy neškodit slabší straně a návrh zákona řádně upravit.

František Sousedík