Pohledávky a neplatná dražba nemovitostí - věřitel, dražebník i vydražitel má nové vrásky.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Pohledávky, Vydáno dne: 15. 09. 2006

Pohledávky, obzvláště staršího data splatnosti, způsobí mnohým, obzvláště nedůsledným, věřitelům, kteří neprozřetelně využili lobbisty vpašovanou neústavní kličku do zákona o veřejných dražbách, mnohé vrásky. Někdy se to týká i dražebníků a někdy se to bohužel týká i nevinných vydražitelů.

Vlastníci nemovitostí, které byly vydraženy na základě § 36 odst. 2 zákona o veřejných dražbách, kteří podali včas žalobu na vyslovení neplatnosti dražby, a kteří stále čekají na rozhodnutí soudu, se nyní mohou radovat.
Nejvyšší soud ČR rozhodl, že dražba konaná dle onoho neústavního ustanovení zákona, nemůže být platná.
Pro věřitele a jejich pohledávky je to, ale ještě mnohem horší. Někteří vlastníci dělali ve svých žalobách celkem zásadní chybu. Nejvyšší soud však rozhodl, že tato chyba není podstatná, dražba nemůže být platná.