Promlčení exekuce, výkonu rozhodnutí - Rozšířený omyl

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Promlčení, Vydáno dne: 08. 12. 2005

Hledá-li někdo pojem promlčení exekuce, lze se domnívat, že existují lidé, kteří se ptají na promlčení možnosti vykonat samotnou exekuci, a že existují lidé, kteří se ptají na dobu, kdy je nutno ukončit zahájenou exekuci.

Jestliže se tedy ptáte na možnost využití toho, že promlčecí doba uběhla před podáním návrhu na exekuci (výkon rozhodnutí), pak ano, lze této skutečnosti využít.
Jestliže se však ptáte, za jak dlouho musí skončit exekuce, protože by přece mělo existovat nějaké promlčení exekuce, pak vás musím zklamat. Nic takového, dle mých znalostí, jako promlčení exekuce neexistuje. Exekuce trvá tak dlouho dokud není pohledávka vymožena.

Často se setkávám u podnikatelů s názorem, že exekuce se promlčuje po 10 letech. Jinak řečeno, myslí si, že exekuce po 10 letech končí a budou mít klid. Ne, nic takového není pravda. Věřitel opravdu uplatňuje své právo dokud není vymoženo, obvykle zaplaceno.

Zde se opět ukazuje, jaký zásadní rozdíl je mezi myslím si a vím. Jak vidíte, nestačí si myslet.

Proto doporučuji řádně zvažovat před tím než na sebe vezmete závazek, za který ručíte celým svým majetkem.
Proto taky doporučuji řádně zvažovat než přijmete závazek, který je na hranici vašich možností. Možná je vhodné nejdříve posunout hranice svých možností.