Stát nedodržuje zákon o exekutorech. Kde berou tu drzost, požadovat po občanech, aby zákony dodržovali?

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 18. 11. 2005

Zneužívají exekutoři své postavení? Udělali si ze svého postavení výdělečnou činnost v rozporu se zákony a morálkou? Mohli bychom to zjistit z centrální evidence exekucí. Jenomže ona není v rozporu se zákonem č. 120/2001 Sb., § 125 odst. 2 zřízena, natož přístupná.

Jestliže stát vyžaduje, aby občané dodržovali zákony, měl by především sám jít příkladem.
Od 1. září 2001 je Komora exekutorů povinna vést centrální evidenci exekucí, která je veřejným seznamem. Dne 18. listopadu 2005 však tato centrální evidence exekucí stále ještě neexistuje. Soudní exekutory stát pověřuje exekutorským úřadem. Úkony exekutora se považují za úkony soudu. Státní dohled nad exekuční činností vykonává Ministerstvo spravedlnosti.

Je tedy evidentní, že exekutorský úřad je státní instituce. Nedávno jsem proto oslovil Komoru exekutorů, aby mi sdělili, jak mohu do seznamu nahlédnout. Nepřišla žádná odpověď. Asi věděli, proč se s nějakým dotěrným blbcem nebudou bavit.
Oslovil jsem tedy 9. 11. 2005 Ministerstvo spravedlnosti se stejnou otázkou.

Zde je jejich odpověď:

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor dohledu a stížností

Vážený pane,
k Vašemu dotazu ze dne 9. 11. 2005 přijměte sdělení, že centrální evidence exekucí nebyla Exekutorskou komorou ČR zatím zřízena. Předpokládáme, že bude uvedena do provozu v roce 2006.
S pozdravem
JUDr. Jiří Balzer, v.r.
pověřen zastupováním funkce ředitele
odboru dohledu a stížností

Již dnes stát porušuje zákon o soudních exekutorech 4 roky. Uvidíme, jak dlouho to ještě potrvá.