Kurz základů "právní" sebeobrany - úvod; I dlužník může zažít pocit svobody.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Kurz, Zdroj: www.ppssb.wz.cz, Vydáno dne: 23. 07. 2005

Dlužník je často, jako štvaná zvěř bez sebemenšího pocitu svobodného rozhodování o svém osudu. Jestliže dlužíte za bankovní úvěr, věřitel (Jedno zda banka či ten, komu to banka prodala.) po vás chce zaplatit vše najednou, vy na to nemáte a chtěli byste splácet alespoň to, na co máte, pak vám trochu té svobody mohu nabídnout.

Někdy je tento hon doprovázen vážným poškozením zdraví. Dokonce si někteří dlužníci sáhnou i na život. Často je to úplně zbytečné, neboť situace má často řešení.

Vezměte ÚZ, obchodní zákoník, a najděte si § 329. Ke snadné orientaci vám pomáhá uvádění zákona v horním rohu stránek, ObZ má číslo 513/1991.
Přeji vám hřejivý pocit té trošky svobody.

POZOR, pokud již uplynula promlčecí doba, nemusí být částečné placení rozumným rozhodnutím.