Konkurz - JUDr. Tomáš Sokol údajně hájí soudce jménem Berka

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Léčba Berkou, Vydáno dne: 29. 06. 2005

Konkurz může být i zmanipulovaný. Jen člověk s velmi sníženým intelektem by se mohl domnívat, že to byli poslední chamtivci. Žel kauza Berka otevírá oči jen některým. Nenašel jsem jediný náznak toho, že by Tomáš Sokol obhajoval soudce Berku.

Jak to chodilo, když konkurs vyhlásil Berka
Zdroj: Hospodářské noviny

Jen co se Jiří Berka stal v roce 2001 konkursním soudcem, zapojil se podle policie do organizovaných konkursů, za které je dnes stíhán. více ...

Článek "Jak to chodilo, když konkurs vyhlásil Berka" autoři pojali profesionálně. Sebrali fakta, v maximální možné míře se vyhnuli vlastnímu názoru a zveřejnili. Jde o velmi poučný článek. Ukazuje co vše musí podnikatel, a nejen on, znát, aby byl dlouhodobě úspěšný. Napadají vás otázky: "Jsem taky taková ovce, se kterou si mohou ostatní dělat co chtějí? Co udělám já v podobné situaci? Mám dostatek znalostí a zkušeností? Jaký má smysl budovat firmu, když neumím hájit svá práva? Rozumím tomu, jak funguje náš právní systém, jak funguje spravedlnost? A jsem tedy vůbec svobodný, když nevím jak to funguje?"?

Co ukazuje kauza Berka
Zdroj: Hospodářské noviny

Tomáš Sokol
Soudce při vyhlašování konkursů možná pochybil, či jednal nezákonně. Představenstva firem, o nichž rozhodoval, také. více ...

Článek "Co ukazuje kauza Berka" je přímo o podstatě techto webových stránek, o spravedlnosti a svobodě. Chcete-li být svobodní a bohatí, je absolutně nezbytné rozumět všemu co je zde sděleno i všemu co není vyřčeno. Neshledal jsem nic co bych podnikatelům vyložil jinak, pokud pominu to, že některé výroky nelze brát přesně tak, jak jsou napsané, ale je nutné vzít v úvahu, prostorové omezení, kdy nelze vysvětlovat vše dopodrobna. Na to mají podnikatelé své znalosti nebo podnikatelské poradce nebo právní poradce. Opravdu vám přeji, abyste nepatřili do stáda nesvobodných individuí, abyste uměli ochránit svá práva sami a taky, abyste to dělali.

Ptám se, proč Sokol hájí Berku
Zdroj: Hospodářské noviny

Jiří Prášil
Advokát Tomáš Sokol v článku Co ukazuje kauza Berka (HN 24. února) vyjádřil názor, že rozhodnutí soudce bezdůvodně prohlásit konkurs na společnost je pochybením, možná trestným činem soudce. Pokud se však představenstvo vzdá práva odvolat se proti takovému rozhodnutí soudu, jedná podle Sokola protizákonně. více ...

Následně by mohl vypadat podobně laděný novinový článek v reakci na článek plný nesmyslů, které autor snáší na hlavu toho, kdo jej "potrefil".

Autor se ve svém článku (HN 2. března 2004) ptá, proč Sokol hájí Berku. Co nám asi tímto článkem říká? "On je to jen právník, a vůbec nemá ponětí o reálném podnikatelském prostředí v České republice, vždyť přece reálné podnikatelské prostředí je úplně mimo náš právní systém. Když přijde konkurz, tak to za mne žádný advokát ani právní poradce nerozhodne, rozhodnout to musím já. Udělal jsem správné rozhodnutí a až zase přijde další bezdůvodný konkurz, udělám rozhodnutí stejné. Když vlastně přiznám špatné rozhodnutí, tak mne asi akcionář vykopne. Tak jsem se rozhodl na základě svých znalostí a jiné znalosti nepotřebuji. Vždyť přece ten prezident se před jmenováním podívá a hned pozná, jestli má před sebou lumpa nebo poctivého člověka. Tak jak by se mohlo stát, že je soudce lump? Já vždy zásadně počítám s tím, že každý poslanec, premiér, ministr, náměstek ministra, starosta, úředník, ředitel firmy, podnikatel, účetní, daňový poradce, právní poradce, konkurzní soudce, správce konkurzní podstaty i pan uklízeč dělají pro věc, firmu a svou práci vše aktivně a poctivě do roztrhání těla. Když má někdo úřední povinnost, tak vždy podle toho koná. Už jsem zapomněl, že jsem měl strach, nyní tvrdím, že jsem se rozhodl neodvolat se na základě rozumné analýzy stavu reálného podnikatelského prostředí. Největším nebezpečím pro firmu jsem já, neznalý člověk. Zde dokonce již ani nežijí lidé omylní, ti už přece někdy v roce 1989 všichni hromadně vymřeli." Že by nám říkal tím článkem právě toto? Někomu možná ano.

Bylo by to jistě krásné, položit ohromnou kytici všem omylným lidem na hromadný hrob. Jak rád bych to udělal. Avšak jen do chvíle než si uvědomím, že bych v něm byl taky. Bylo by to jistě krásné, poučit se z mimořádné příležitosti k nabytí nových zkušeností. Jak rád by to možná autor článku udělal. Avšak jen do chvíle, kdy musí přiznat, že něco neví, že něco neumí, že udělal chybu, že se bude muset učit. Nakonec, proč by se měl učit, vždyť přece má vysokou školu a funkci v představenstvu akciové společnosti. Takový člověk již přece všechno umí a ví. Opravdu chce autor vědět, proč Sokol hájí Berku? Co myslíte? Určitě po přečtení článku pana Sokola, poprosil svého či firemního podnikatelského poradce, právního poradce či advokáta, aby mu vysvětlil ten neprofesionální názor hodný zavržení. Možná poprosil přímo pana Sokola. Co myslíte? Opravdu Sokol hájí Berku? Co myslíte? Myslíte si, že Sokol hájí Berku a máte přitom významné slovo ve firmě či ji snad vlastníte? Pak nemáte základní znalosti potřebné k vedení firmy. Pak vaše firma, pokud zatím prosperuje, prosperuje jen náhodou a je již nyní v podstatě v krachu. Pak váš život má ve svých rukou někdo jiný než vy. Když potřebujete přijmout zaměstnance, tak ho zkoušíte co umí. Když potřebujete účetního poradce, je taky vhodné vyzkoušet co umí. A co teprve, když potřebujete právního poradce? Toho je velmi nutné řádně vyzkoušet. Nemyslíte? No jo, ale jak ho vyzkouším, když nemám ani základní znalosti z oblasti práva, natož abych věděl něco, s čím mají problém i právníci. A protože nic takového neumím, nezbývá mi, než mu všechno věřit. Odvolat se na jeho dobrozdání a zapomenout na to, že jiný může mít jiný názor, to bych to pak zase musel rozhodnout já. Přece se ale nebudu učit právo. Nemůžu přece umět všechno. Ano máte pravdu, neučte se. Sledují vás však ti, kteří se učí a už se těší až budou vaši firmu kupovat za pár korun. To je totiž zákonitý vývoj. Zůstávají ti co umí. Ti, kteří nepotřebují, aby se za ně staral stát. Ti, kteří vědí, že jsou svobodní. Mám-li si vybrat já, pak se chci starat o sebe sám, nechci žádnou skvělou hlavu v Praze, která mi bude říkat kolik toaletního papíru mám za měsíc použít. Mám-li si vybrat, pak chci chránit svá práva já sám. Kdo bude pro mne pracovat, tak jako já? Mám-li si vybrat, nechci, aby se za mne o všechno staral stát. Nechci ani dohled nad soudci. Chci být svobodný. Proč on hájí Sokola? Proč jenom? Zeptejte se! A opravdu hájí Sokola? Co myslíte? Děkuji „Pánu Bohu“ za všechny lidi této planety, kteří mají způsob myšlení podobný panu Sokolovi. Děkuji.

Nyní se věnujme článku "Ptám se, proč Sokol hájí Berku" konkrétně.

Jestliže jsou měřítkem úspěšnosti výsledky, pak je nutné se ptát, jaké výsledky, z jakého pohledu a komu jsou předkládány. Zvýšení prodeje výrobků, vytvoření kladného hospodářského výsledku, snížení závazků a investice do nových výrobků v žádném případě nejsou těmi výsledky, které zajímají majitele firmy. A majitel firmy je ten, kdo svěřuje svou firmu hospodářům očekávajíc, že jsou hospodáři řádnými. Majitel firmy hodnotí výsledky podle zisku, který mu firma přinese. S neodvoláním se proti prohlášenému konkurzu však firma velmi ztratila na ceně. Toto snížení je důsledek toho, že vedení firmy přistoupilo na konkurz, přestože bylo přesvědčeno, že pro prohlášení konkurzu není žádný důvod. Laické veřejnosti je možné tvrdit, že tomu tak není, odborníci však dobře vědí, že je tomu právě takto. V každé firmě jsou to nejcennější lidé, kvalitní lidé. S nimi roste a klesá cena firmy, a to podstatně. Tam kde jedna skupina vytvoří velkou ztrátu, je jiná skupina schopna vytvořit velký zisk. Při rozhodování o podání odvolání se v tomto případě jedná o konání svobodné či nesvobodné. Je závislé na znalosti či neznalosti. Naznačené jednání po podání odvolání, kdy se čeká se založenýma rukama, na to co s námi jiní udělají, je právě oním nesvobodným jednáním na základě neznalosti základů právního systému. Pro případ bezdůvodného prohlášení konkurzu potřebuje mít majitel ve firmě tým lidí, kteří se budou zneužití práva bránít, kteří v případě potřeby "vezmou bič a správce konkurzní podstaty vyženou", a když bude potřeba "vypráskají bičem i konkurzního soudce". A kdyby byla potřeba, zajistí firmě práva "tankovou brigádou". Takové lidi majitel ve firmě potřebuje. Znalé a svobodné.

Členové představenstva zásadně a vždy musí předpokládat, že správce konkurzní podstaty i konkurzní soudce může být "podvodník". Není žádný důvod domnívat se, že na Zemi není žádný špatný soudce a správce konkurzní podstaty. Stejně tak, jako není žádný důvod se domnívat, že na Zemi nikdy nemůže být špatný představitel státu. Proč vzdělaní lidé zapomenou na Hitlera a mnohé další?
Závěrem musím konstatovat, že jsem nenašel jednu jedinou větu, v které by "Sokol hájil Berku".