Exekuce nemovitosti, soudní řízení, výkon rozhodnutí, zástavní právo - Jak urychlit vymožení pohledávky?

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Exekuce, Vydáno dne: 27. 06. 2005

Věřitelé, exekutoři i soudci si neustále stěžují na délku soudních řízení či exekucí a vinu svalují jeden na druhého. Věřitel již při svém podání může výrazně ovlivnit délku doby, kdy se dostane k dlužným penězům. Je zásadní chybou domnívat se, že si to soudce může vyčíst z přiložených listin, ty slouží jako důkaz.

Zásadní vliv na dobu řízení má uvedení všech důležitých informací, které s pohledávkou souvisí.
Datum uzavření smlouvy.
Datum splatnosti dle smlouvy.
Datum splatnosti pokud bylo sesplatněno dříve.
Zda zesplatnění dlužník rozporuje či nikoliv.
Datum uznání závazku.
Datum doručení platebního rozkazu či žaloby k soudu.
Datum nabytí právní moci platebního rozkazu či soudního rozhodnutí.
Datum vykonatelnosti platebního rozkazu či soudního rozhodnutí.

Toto by mělo být v návrhu uvedeno tak, aby byla v textu velmi snadná orientace.