Promlčení pohledávky, závazku. - Co již nelze soudně vymáhat. Opravdové šoky.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Promlčení, Vydáno dne: 24. 05. 2005

U všech obchodních závazků a pohledávek i všech úvěrů, které vznikly po 31. 12. 1991 a byly splatné do 31. 3. 1995, uplynula nezvratně promlčecí doba. Tato promlčecí doba běžela i po dobu soudního řízení o zaplacení, řekněme, prvotního soudního řízení. V některých případech však nelze právo vymáhat, přestože soud již jednou rozhodl ve prospěch věřitele.

Příklad: Dal jste svůj dům jako zástavu za úvěr, který byl poskytnut vaší firmě. Firma měla celý úvěr splatit do 31. 1. 1995. Úvěr nebyl zaplacen celý. Věřiteli vzniklo právo na uplatnění zástavního práva. Současně počala běžet promlčecí doba. Věřitel, vědom si promlčecí lhůty, podal 31. 1. 1999 žalobu, ve které požadoval zaplacení dlužné částky a uplatnil zástavní právo. Soud věřiteli přiznal jeho právo na zpeněžení vašeho domu tak, že jej mohl uplatnit 1. 2. 2005. Věřitel, neznalý základů práva, dodnes nic nepodnikl.
Pak právo, které má věřitel vůči vám, již nelze nikdy soudně, exekucí ani nedobrovolnou dražbou vymáhat. Stejné je to i u práva, které má věřitel vůči vaší firmě. Není vůbec rozhodující, zda věřitel postoupil pohledávku někomu jinému. Není vůbec rozhodující zda je nyní podána žaloba s návrhem na prodej nemovitosti, podán návrh na exekuci nebo podán návrh na konání veřejné dražby nedobrovolné. Není vůbec rozhodující, že soud věřiteli uvedeným rozsudkem právo přiznal. Jak bylo řečeno, právo, které má věřitel, již nelze vykonat. Toto nejde ničím zhojit ani prolomit. To je teprve první šok.
Soud nyní již věřiteli právo nepřizná, exekuci zamítne a dražbu nepovolí. To je idealní stav podle práva. V praxi to však může být jinak. Věřitel podá nyní, ve své nevědomosti, např. návrh na exekuci. Soudce, ve své nevědomosti, exekuci nařídí. Exekuce vám způsobí značnou škodu.
Po vaší reakci bude exekuce zastavena a následně můžete vyžadovat náhradu škody. A to je druhý šok.