Promlčení pohledávky, závazku. - Co to znamená, uběhla promlčecí doba.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Promlčení, Vydáno dne: 24. 05. 2005

Pokud nestanoví zákon pro jednotlivá práva jinak, činí základní promlčecí doba u obchodních závazků čtyři roky. Tato obecná čtyřletá promlčecí lhůta se od 1. 1. 1992 týká např. všech úvěrů, všech ručení k úvěrům nebo všech zástavních práv k úvěrům ("ručení domem"). Promlčením právo na plnění povinnosti druhé strany nezaniká, nemůže však být přiznáno nebo uznáno soudem, ...

Mnoho lidí se domnívá, že promlčením závazek zaniká, to je však zásadní omyl. Závazek zaniká např. zaplacením.
Problematika však není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Bez dobrých znalostí se neobejdete. Právo, u kterého na první pohled uplynula promlčecí doba a vy jste tuto uplynulou dobu využili u soudního jednání, může být věřiteli za určitých okolností přesto soudem přiznáno.
Jak si můžete všimnout, nepoužil jsem pojem "je to promlčené". U pojmu "je to promlčené" si dávejte dobrý pozor. Samo o sobě je to nicneříkající. Je to podobné, jako když někdo řekne "je zima". Kde? Komu? Jak moc? Existují-li dvě "promlčené pohledávky", pak každá může být v absolutně jiném právním stavu.
O promlčení obchodního závazku se obvykle hovoří pokud u něj uplynula promlčecí doba.

Příklad: Poskytl jste svůj dům jako zástavu za úvěr, který byl poskytnut vašemu známému. Celý úvěr známého byl splatný 31. 1. 2001. Úvěr nebyl zaplacen celý. Věřiteli vzniklo právo na uplatnění zástavního práva. Současně počala běžet promlčecí doba. Za celou dobu věřitel vůči dlužníkovi ani vám nic nepodnikl. Pak u práva, které má věřitel vůči vám, uplynula promlčecí doba.