Dražby nemovitostí - Veřejné dražby nedobrovolné a zásadní změna.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Dražby nemovitostí, Vydáno dne: 24. 05. 2005

Velmi důležité upozornění pro všechny dražebníky, věřitele, dlužníky a majitele zastavených nemovitostí. Již dlouhou dobu je na těchto stránkách důrazně upozorňováno na možnost velkých ztrát. V současné době tedy na věřitele a dražebníky udeřila předvídaná lavina katastrofických rozměrů.

Od 10. 5. 2005 nelze vykonat žádnou veřejnou nedobrovolnou dražbu na základě ustanovení § 36 odst. 2 zákona o veřejných dražbách.
Pokud by dražebník takovou dražbu přesto provedl, bude taková dražba absolutně neplatná.
Celá zodpovědnost za způsobenou škodu bude na dražebníkovi, kdy dražebníkovi hrozí okamžitá likvidace odebráním licence. Takže, dejte pozor ať vás nemají vlastníci vydražených nemovitostí, a nejen oni, "v hrsti".
Pokud jste takovou dražbu přesto provedli, je vhodné, abyste sami neprodleně zahájili kroky k nápravě. Jde totiž o způsobení velké škody, možná i s možností trestního postihu.
Dražebníkovi, který má zájem, je možno poradit jak může minimalizovat způsobenou škodu a sobě velké ztráty.
Dražebník je totiž mezi mnoha mlýnskými kameny. Může způsobit značnou škodu paradoxně nejenom vlastníkovi vydražených nemovitostí, ale i věřiteli, vydražiteli a mnohým dalším.
A majitel vydražených nemovitostí? Ten si může, pokud se mu to bude hodit, počkat na příhodný okamžik k podání žaloby "o neplatnost dražby". Není nyní totiž omezován zákonem o veřejných dražbách na lhůtu 3 měsíců, popřípadě roku. Může žalobu podat tehdy, kdy bude potřebovat.