Promlčení pohledávky, závazku. - Co je již jednoznačně promlčeno?

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Promlčení, Vydáno dne: 24. 05. 2005

U všech obchodních závazků a pohledávek i všech úvěrů, které vznikly po 31. 12. 1991 a byly splatné do 31. 3. 1995, uplynula nezvratně promlčecí doba. Tato promlčecí doba běžela i po dobu soudního řízení o zaplacení, řekněme, prvotního soudního řízení. Pokud v současné době takové soudní řízení probíhá, i v tomto případě promlčecí doba nezvratně uplynula. Uvedené vyplývá z obecného omezení promlčecí doby.

Příklad: Dal jste svůj dům jako zástavu za úvěr, který byl poskytnut vaší firmě. Firma měla celý úvěr splatit do 31. 1. 1995. Úvěr nebyl zaplacen celý. Věřiteli vzniklo právo na uplatnění zástavního práva. Současně počala běžet promlčecí doba. Věřitel byl ve vymáhání svých práv liknavý a až v roce 2002 (nebo kdykoliv po splatnosti úvěru) podal žalobu, ve které požadoval zaplacení dlužné částky a uplatnil zástavní právo. Soud věřiteli přiznal jeho právo na zpeněžení vašeho domu. Rozsudek mohl věřitel uplatňovat od 31. 10. 2004 (kdykoliv po splatnosti úvěru do tohoto data). Kromě této jediné žaloby věřitel nic jiného nepodnikl.
Pak u práva, které má věřitel vůči vám, uplynula promlčecí doba. Tato promlčecí doba uplynula i u práva, které má věřitel vůči vaší firmě. Vám tak vzniklo právo uplatnit uplynutí promlčecí doby. Není vůbec rozhodující, zda věřitel postoupil pohledávku někomu jinému. Není vůbec rozhodující zda je nyní, tj. po 31. 3. 2005, podána žaloba s návrhem na prodej nemovitosti, podán návrh na exekuci nebo podán návrh na konání veřejné dražby nedobrovolné. Není vůbec rozhodující, že soud věřiteli uvedeným rozsudkem právo přiznal. Jak bylo řečeno, u práva, které měl věřitel, uplynula promlčecí doba. Toto nejde ničím zhojit ani prolomit.
Pokud využijete vaše právo, soud nyní již věřiteli právo nepřizná, exekuci zamítne a dražbu nepovolí.