Proč je nezbytná kontrola soudců veřejností?

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Soudy a soudci, Zdroj: http://www.rozhlas.cz/izurnal/cesko/_zprava/170751, Vydáno dne: 26. 05. 2005

Jak zveřejnil Český rozhlas, odmítají čeští soudci zveřejňovat údaje o svém majetku na internetu. Používají však argumenty, které v praxi neobstojí. Jsou však navíc i opačné argumenty.

Kvůli strachu z pomsty nechtějí čeští soudci zpřístupnit data o svém majetku na internetu. Návrh zákona o střetu zájmů to ale od nich požaduje, stejně jako od politiků nebo od představitelů obcí a krajů.
Prezident soudcovské unie Jaromír Jirsa mimo jiné uvedl:
"Já bych se nerad dočkal toho, aby si v lepším případě někdo na internetu zjistil, kde mám rodinný dům, nebo chalupu a devastoval můj majetek.
Já si myslím, že pro smysl zákona, tedy transparentnost majetkových poměrů postačí, pokud soudce bude povinen pravidelně zveřejňovat své majetkové poměry. Respektive předávat informace o nich nějakému úřadu."

Domnívám se, že tyto argumenty neobstojí.
Každý člověk se dá vystopovat, pokud má na tom někdo zájem. Informace o nemovitostech jsou již delší dobu přístupné na Internetu.
Kontrola veřejností je nutná k tomu, aby ze soudů nevycházely následující nesmysly:
Krajský soud ... Dospěl k závěru, že právo žalovaných domáhat se zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě vzniklo až dnem účinnosti zákona č. 26/2000 Sb. (dnem 1.5.2000) a že tedy běh tříleté promlčecí doby k jeho uplatnění dosud neskončil. ... neboť splatnost zajištěné pohledávky nastala dne 30.3.1994.
To je, co? To je opravdu silné kafe. Vždyť šlo jen o pár milionů. Ti co tohle rozhodli se neměli bát jen o zničení majetku, ti se měli bát, že dostanou před soudní budovou bičem za uši. Nevěřím totiž tomu, že takto může rozhodnout střízlivý nepodplacený příčetný pořádný soudce. To je taky důvod proč je nutné co nejdříve zveřejňovat celá znění všech rozhodnutí.

Soudci Krajského soudu zcela zásadně pochybyli takovým způsobem, který velmi výrazně vybočuje z oblasti přípusné chybovosti. Jestliže splatnost pohledávky nastala dne 30.3.1994, pak promlčecí doba počala běžet následující den. Nic na tom nemůže změnit o mnoho let později přijatý nový zákon o veřejných dražbách. Dle této zvrácené logiky by, schválením nového zákona o ponechání si zástavy věřitelem za padesát let, počala běžet u této pohledávky nová tříletá doba. Br, br.
Nechci tvdit, že byli podplaceni, neboť ctím presumpci neviny. Chci jen tvrdit, že zveřejňováním údajů o svém majetku se tato možnost výrazně sníží. Nestačí, proto jen tyto údaje předat nějakému úřadu, který je založí. Je nutné dát lidem, kteří mají zájem hájit svá práva, možnost se jich domoci. A to i za cenu prokázání trestného činu soudce.