JUDr. Vlasta Formánková - Je to vhodný kandidát na soudce Ústavního soudu?

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Soudy a soudci, Vydáno dne: 25. 05. 2005

Prezident Václav Klaus navrhl Senátu, aby se další ústavní soudkyní stala Vlasta Formánková, dosavadní soudkyně Krajského soudu v Plzni.

Formánková poslala před 25 lety na deset měsíců do vězení tehdejšího vedoucího plzeňské restaurace Jalta Jana Čermáka za to, že ve své hospodě narušoval ustavující schůzi občanského výboru a nadával přítomným členům KSČ.
Z archívu plzeňského Okresního soudu zmizel originál soudního spisu z roku 1980, který se této věci týkal.
V archívu zůstal pouze soudní spis z přezkumného řízení z roku 1991, kdy stejný soud Čermáka plně rehabilitoval a starý rozsudek zrušil s tím, že soud tehdy rozhodoval zřejmě pod tlakem vnějších okolností.
Za hanobení národa, rasy a přesvědčení a výtržnictví si hostinský, nakonec odseděl v Plzni na Borech půl roku. Krajský soud v Plzni totiž trest od Formánkové v odvolacím řízení snížil o čtyři měsíce.
Šéf senátní ústavní komise Stodůlka chce navíc získat informace od ombudsmana Otakara Motejla, proč v roce 1999 ještě jako ministr spravedlnosti odvolal Formánkovou po devítiletém působení z čela plzeňského Okresního soudu. "Nový předseda bude lepší soudcovsky i lidsky," zdůvodnil tehdy mimo jiné návrh na její odvolání předseda plzeňského Krajského soudu Zdeněk Jaroš. Formánková poté přešla na plzeňský Krajský soud.
V televizi nám ještě ke svému rozhodnutí řekla, že byla mladá.

Je to vhodný kandidát na soudce Ústavního soudu?

Pokud vás snad napadá spojení ztraceného spisu se soudkyní Formánkovou, pak musím důrazně upozornit na presumpci neviny. Jsem přesvědčen, že i takové shody okolností se v životě stávají.
Může se však soudcem Ústavního soudu stát jakýkoliv soudce? Můžeme hodit šipkou do seznamu soudců a navrhnout "vylosovaného". Zde se domnívám, že toto je zcela zásadně nepřípustné. Zde musí být dle mého názoru presumpce nevhodnosti kandidáta. Jde o tak závažnou funkci, že o vhodnosti kandidáta nesmí být žádných pochybností. Vhodnost kandidáta musí být prokázána bez nejmenších pochybností.
Jestliže tehdy Krajský soud změnil její rozhodnutí, musel se nutně domnívat, že je chybné. Dále je nutné si uvědomit, že soud, který Jana Čermáka rehabilitoval, rozhodoval podle práva účinného v době, kdy Formánková rozhodovala, nerozhodoval tedy podle práva účinného v roce 1991, jak by se mohlo zdát.
Nedělejme si žádné iluze, soudci jsou jistě dnes a denně vystaveni ohromným tlakům. Když rozhodují o velkých penězích, nemám nejmenších pochybností, že je na ně občas činěn i velmi nepříjemný nátlak. Vždyť mají děti, rodinu, sebe či majetek.
Nás, občany, o kterých rozhoduje, nezajímá tlak vnějších okolností, které na ni působí ani to, zda je mladá či nikoliv. My chceme vždy jen spravedlivé rozhodnutí.
Vždyť tomu člověku "vzala" půl roku života. A dnes již ctí svobodu slova?

Je to tedy vhodný kandidát na soudce Ústavního soudu?

Domnívám se, že nikoliv.