Zveřejněte soudní rozhodnutí, udělám vám zdarma analýzu.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Soudy a soudci, Vydáno dne: 25. 05. 2005

Stále častěji se hovoří o zveřejňování soudních rozhodnutí. Dokonce již nejméně jeden soud rozhodnutí zveřejňuje. Zveřejňování soudních rozhodnutí může přinést zásadní změnu v kvalitě rozhodování soudů. Rovněž může přinést zásadní změnu v kvalitě práce advokátů. U rozhodnutí, které bude vykazovat závažné nedostatky, provedu či provedeme analýzu a zveřejním ji na těchto stránkách.

Snad se ani nenajde nikdo, kdo by si myslel, že všechna rozhodnutí soudů jsou bezchybná. Jestliže soud změní nebo zruší rozhodnutí nižšího soudu s poukazem na to, že se jedná o vadný právní názor, pak šlo o chybné rozhodnutí nižšího soudu. Takových rozhodnutí jsou ročně kvanta. V některých případech však nejde o právní problém, jde o zásadní neznalost soudce nebo možná o úmysl.
Jestliže tedy soud rozhodne chybně ve věci, která je nezpochybnitelná, jde o trestuhodné neomluvitelné pochybení.
Soudci se nás, "obyčejné lidi", snaží přesvědčit, že každý soudce má právo na svůj názor, že je nezávislý a že tudíž s každým chybným rozhodnutím je vlastně všechno v pořádku, protože je to všechno strašně těžké, nejednoznačné a co právník to názor.
Já se naopak domnívám, že zákon je pro všechny soudy jen jeden. Skutečnost je taková, že něco je nezpochybnitelné, něco je velký právní problém a zbytek je mezi tím.
Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, které dále uvádím, velmi poškodilo jednu stranu sporu a taková rozhodnutí jsou nepřípustná.

Krajský soud ... Dospěl k závěru, že právo žalovaných domáhat se zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě vzniklo až dnem účinnosti zákona č. 26/2000 Sb. (dnem 1.5.2000) a že tedy běh tříleté promlčecí doby k jeho uplatnění dosud neskončil. ... neboť splatnost zajištěné pohledávky nastala dne 30.3.1994.

Soudci Krajského soudu zcela zásadně pochybyli takovým způsobem, který velmi výrazně vybočuje z oblasti přípusné chybovosti. Jestliže splatnost pohledávky nastala dne 30. 3. 1994, pak promlčecí doba počala běžet následující den. Nic na tom nemůže změnit o mnoho let později přijatý nový zákon o veřejných dražbách. Dle této zvrácené logiky by počala běžet nová tříletá promlčecí doba účinností zákona o exekutorech. Vždyť teprve od účinnosti tohoto zákona mohl věřitel navrhnout exekuci. Dle této zvrácené logiky by účinností nového zákona o ponechání si zástavy věřitelem za padesát let, počala rovněž běžet u této pohledávky nová tříletá doba. Br, br.
To je opravdu silné kafe. Šlo jen o pár milionů a nebyly to miliony soudců.
To je taky důvod proč je nutné co nejdříve zveřejňovat celá znění všech rozhodnutí. To je jistě taky důvod, proč se údajně v EU rozsudky zveřejňují.

Kdyby to rozhodnutí tehdy žalobce zveřejnil, mohl mu někdo poradit.